One Life, Yksi Elämä

Tämä runo syntyi 2021 syksyllä, tunsin tarvetta voimalaululle. Se syntyi ensin englanniksi ja vasta käännöksenä on suomenkielinen.
Koen, että kun me ihmiset tulemme yhteen, yhdistämme voimamme, jokainen tuo itsensä ja elämänsä yhteen toisten kanssa omalla tavallaan – olkoon se makeaa tai hapanta, mikä kulloinkin on vallalla itsessä, olemme vahvoja ja voimme voittaa monet koettelemuksemme. ”Missä kaksi tai useampi kokoontuu…”
Mikko Suomi sävelsi, sovitti ja esittää englanninkielisen version alla olevalla videolla.

In English:


Sweet and sour, every moment so precious.
I taste these beautiful days and nights
so full of life.

I promised to drink this bowl so sweet and sour
and dance this dance until the last breath.
I am one life, you are one life,
we are one with life,
one light sprinkled around.
In this sparkling vast sea of light.

Together we are one, so strong and unbreakable.
We are sounding music of the heavens,
the light of the suns and the stars,
we are creation of life and together we drink and dance.

The depth of our waters is calling me to dive in,
breathe and drink it with all of me and become part of you –
we all are one life,
so powerful, so vigorous,
filled with wisdom of the universes
which is shining through this sea of us
and we shall overcome anything.

Together we are the ocean of life
brave, invincible and holy
sea of opportunities
and we shine, create and are whole.

We are drinking this divine nectar of light,
we dance this wild dance of life
and the worlds are changed forever.

Suomeksi:
Karvaan makea, jokainen hetki kallisarvoinen.
Maistan nämä kauniit valoisat päivät ja yöt.
Lupasin juoda tämän niin makean ja karvaan maljan
ja tanssia tämän tanssin viimeiseen hengenvetoon.

Minä olen yksi elämä, sinä olet toinen elämä,
Me kaikki olemme yhtä elämän kanssa,
Yksi valo ripoteltuna ympäriinsä.
Tässä välkehtivässä valon meressä,
Yhdessä, yhtenä olemme yhtä, niin vahvat ja rikkomattomat.
Me olemme taivaiden soiva musiikki,
aurinkojen valo ja tähdet,
elämän luomus ja yhdessä me juomme ja tanssimme.

Vesiemme syvyydet kutsuvat minua sukeltamaan,
hengittämään ja juomaan koko olemuksellani ja tulemaan osaksi sinua –
me kaikki olemme Yksi Elämä,
niin voimakas ja elävä,
täynnä maailmankaikkeuksien viisautta,
joka loistaa meidän merestämme
ja me voitamme kaikki vaikeudet.

Yhdessä me kaikki olemme Elämän Meri,
rohkea, voittamaton ja pyhä,
mahdollisuuksien meri
ja me loistamme, luomme ja olemme yksi.

Me juomme tätä jumalallista valon nektaria,
tanssimme tämän Elämän villin tanssin,
ja maailmat muuttuvat.