Intuitiivinen Kehoterapeutti

Opit ja harjaannut tekemään hyvin monipuolista intuitiivista kehokeskeistä tunnetyöskentelyä asiakastyössä. Tämä lähestymistapa on erinomaisen palkitseva sekä tekijälle että asiakkaalle.

Tehokas työskentely asiakkaan kanssa on yhdistelmä tekemistä ja ei-tekemistä. Kaikkea ohjaa ensisijaisesti intuitio.  Prosessissa on annettava aikaa ja tilaa asiakkaalle niin, että hän voi itse osallistua tietoisesti vapautumis- ja eheytymistapahtumaansa. Me olemme täysin sydämin mukanan, mutta meillä ei saa olla tarvetta viedä tilannetta siihen suuntaan, kuin mielessämme haluamme.
Meidän on heitettävä ”parantajan” viitta hartioiltamme ja annettava asiakkaallemme tilaa parantua prosessin kautta, eli hänen tunteillensa on oltava tilaa.
Meidän on pysyttävä herkkänä näkemään ja tuntemaan asiakkaan tarve ja energia.
Tarvitaan intohimo työskennellä toisten kanssa, sillä jos sydän ei ole työssä mukana, meiltä puuttuu tarvittava syvyys ja vakaumus ja silloin se on hedelmätöntä. Tähän työhön tarvitaan intohimo ja samalla terve irti päästäminen tuloksesta ja terapeutin omasta pätemisen tarpeesta. Tässä työssä meillä ei voi olla omia agendoja tai ego-pohjaisia tarpeita mukana.
Jos meillä on tarve tietynlaiseen tulokseen asiakkaan kanssa, esim. läpimurto, me emme tee palvelusta asiakkaalle vaan omalle egollemme.

Koulutuksen aikana tarkastelemme myös osallistujien lahjoja ja vahvuuksia sekä sitä miten kehittää niitä ja löytää lisää läsnäoloa erilaisiin tilanteesiin ja asiakastyöhön.

”Kehoterapeuttikoulutuksen sivutuotteena voit saada: tunne itsesi, tunnet toiset / oman elämäsi johtaja / oman elämäsi kapteeni.” Tämä koulutus  auttaa sinua luomaan itsellesi merkityksellisen työn ja sopii siis erinomaisesti myös itsetuntemuksen avaajana ja tukena.


Koulutuksen kokonaiskesto on 1 vuosi, koostuu kuudesta eri modulista, jotka kestävät 2 kk. Jokainen moduli alkaa 3 päivän lähijaksolla ja sen jälkeen loppuosa zoom- ja puhelin yhteyksin ja harjoittelujen parissa. Osallistujat lähettävät viikkoa ennen seuraavan modulin alkua esseen menneestä modulista ja tehdyistä harjoitusistunnoista.
-Viimeinen moduli on kaiken aiemmin käydyn yhteen kokoamista, jolloin teemme näyttökokeet. Koulutukseen osallistujat toimittavat oman yrityssuunnitelmansa viimeistään viikkoa ennen viimeisen modulin/lähimodulin loppua. 

Koulutukseen otetaan 5-8 henkilöä. 

Opettajana toimii Hannele Säteentie, jolla on 20 vuoden kokemus, laaja kouluttautuminen erilaisiin hoitomuotoihin ja vahva intuitio sekä syvä oma trauma-/tunnetyöskentely läpikäytynä. Lisätietoja Hannelesta tästä linkistä tai etusivun alavalikosta.

-Mukaan tulee muutama erillinen luennoitsija kertomaan omasta erityisaiheesta zoomilla. Monet asiat ja lähestymistavat auttavat kehoterapeutin työssä ja auttavat laajentamaan terapeutin tietoisuutta. Näille luennoitsijoille tulee korvaus luennosta heidän määrittämänsä hinnan mukaan, joka selviää myöhemmin. 

Seuraava kehoterapeuttien koulutus alkaa 2023 syksyllä.

Hakeminen koulutukseen: 
-Laita sähköpostilla sateentie (at) protonmail.com oma esittelysi, yhteystietosi ja kerro, miksi haluaisit tähän koulutukseen mukaan. 
Haastattelen jokaisen kiinnostuneen. Lähetän myös tarkemman erittelyn eri modulien aiheista.

Hinta: 395€/moduli ja jokaisen modulin maksu suoritetaan ennen sen alkua.
Varausmaksu 150€ ilmoittautumisen jälkeen. Peruutuksen sattuessa varausmaksusta palautetaan 100€ vain hyvin painavaa syytä vastaan (lääkärintodistus tai vastaava). 
Majoitukset, ruokailut lähijaksolla ja lisäluennoitsijoiden kustannukset eivät sisälly hintaan.

1. moduli         Intuitio, vaisto, läsnäolo, meditaatio, hiljentyminen 
2. moduli         Sisäinen lapsi
3. moduli         Energiatyö ja hoitava ääni 
4. moduli         Kehollinen ihminen             
5. moduli         Kehomme ja psykologiamme tilaan vaikuttavia tekijöitä, 1. osa
6. moduli         Integrointi ja yrityssuunnitelma, lopputyö ja diplomi koko
kurssin käyneille