Kehoterapia

Intuitiivinen Kehoterapia

Tämä on sinulle, joka olet valmis muuttamaan omia reaktio- ja toimintatapojasi ja luomaan uuden elämän itsellesi.

Sekä lähi- että etähoitona. Aina paras lähihoitona, koska silloin voidaan työstää kehoa tehokkaammin.

Tunnelukot ja niitä aiheuttaneet traumat ovat usein syntyneet jo varhaisessa lapsuudessa. Kun jotakin tapahtuu niin varhain, ettei ole sanoja itse tapahtuman tai sen aiheuttamien tunteiden ymmärtämiselle, tunne voi jäädä kehomuistiin, mutta ymmärtävä mieli ei pysty sitä havaitsemaan tai erittelemään.

Meillä kaikilla on eriasteisia tunnelukkoja, jotka ilmenevät ja aktivoituvat etenkin stressitilassa. Saatamme silloin reagoida tilanteisiin siten, kuin lapsena olemme reagoineet traumatisoivassa tilanteessa: lapsi ei voi mitään hänelle tapahtuviin asioihin, etenkin, jos vastassa on aikuinen, eikä lapsi ymmärrä mitä hänelle tapahtuu, hän voi vain huonosti ja yli virittyy ottamaan vastaan mitä tulee. Lapsi joutuu luovimaan ja lukitsemaan omaa luontaista elämänvoimaansa selvitäkseen tilanteista.

Hoidossa voidaan tutkia ja purkaa myös sukulinjojen ja eri elämän aikojen traumoja ja lukkoja. Monelle saattaa olla vähän oudompi lähestymistapa, mutta niillä tuntuu olevan hyvin monen ihmisen kohdalla melko suuri merkitys tässä elämän ajassa.

Kehoterapiassa pyritään löytämään keho-mieli-tunnetasolle jumittuneet tunnelukot ja -reaktiot ja avaamaan niitä siten, että tietoinen mieli ja alitajunta löytävät yhteisen suunnan ja vanhat lukot eivät enää vaivaa niin paljon tai ainakin osaa toimia lamaantumatta tai provosoitumatta liikaa.

Intuitiivinen kehoterapia auttaa vahvistamaan itsetuntemusta ja tunnistamaan ohjelmia, joiden mukaan useimmat meistä toimivat tiedostamattammekin. Hoidossa tarkastellaan sen hetkistä tilannetta, ongelmaa ja sitä mikä kaikki siihen on ehkä johtanut – puhun ohjelmoitumisesta -, sen jälkeen etsimme keinoja vapautua vanhoista ohjelmista.

Hyvin- tai pahoinvointiin vaikuttavat monet elämän varrella saadut kokemukset ja kohdatut asiat. Varhaislapsuudessa minuutemme kehittyy ja silloin vallalla olevat tilanteet muokkaavat sitä. Joskus vanhojen kokemusten purkaminen on ainoa mahdollisuus päästä eteenpäin, joskus taas voidaan hyvin rakentaa uudenlaista toimintaa menemättä kovin pitkälle vanhoihin kokemuksiin.

Mikä tahansa stressi voi jatkuessaan aiheuttaa psyykkisten oireiden ja tunnetilojen lisäksi fyysisiä ongelmia ja jopa sairauksia. Fyysisellä kehollamme on muisti, aivan kuten mielellämme on muisti. Vaikka joskus voimme unohtaa psykologisen, tunne tai henkisen stressin tai trauman aiheuttajan, kehomme kantaa tarinaa itsessään erilaisina jännityksinä ja epämukavuuden tunteina lihaksissa, sisäelimissä, ruoansulatusvaivoina ja immuunipuolustuksen vajauksena jne. Kehotyöskentely avaa mielen ja tunnelukkoja erittäin tehokkaasti.

Mitä kehoterapiassa tehdään?

Kehoterapia voi sisältää monenlaista: esimerkiksi keskustelua, kehon tuntemisen opettelua, lihasten pehmittelyä, erilaisten kipupisteiden käsittelyä, liikkumista, roolipeliä, äänityöskentelyä, unien tulkintaa, piirtämistä tai maalaamista, energiahoitoa jne… Vaatteet ovat päällä koko hoidon ajan.

Usein tarvitaan useita erilaisia metodeita, että pääsemme asian ytimeen sekä ymmärrämme nykyisten tapojen ja vaikkapa lapsuuden kokemusten yhteyden. Pelkkä ymmärrys jo vie eteenpäin, mutta hoitosessioissa haemme aktiivisesti kykyä muuttaa vanhoja ajattelu- ja toimintatapoja toimivammaksi nykyhetkeen.

Asiaan kuuluvat lisäksi ns. kotitehtävät ja seuranta seuraavilla tapaamiskerroilla.

Ihmisen ohjelmoituminen

Lapsuuden ja nuoruuden aikaiset tapahtumat – kuten hylkäämiskokemukset, häpeä, suru, väkivalta, hyväksikäyttö – mainitakseni vain muutaman – ovat voineet jättää jälkensä mieleemme, tunteisiimme ja kehoomme ja aiheuttaa siten monenlaisia ongelmia ja sairauksia. Näillä ongelmilla on taipumus ulottaa lonkeronsa elämämme jokaiselle osa-alueelle tavalla tai toisella ja siten vaikuttaa jokapäiväisen elämämme sujumiseen ja ihmissuhteisiimme.

Ohjelmia syntyy tietenkin myöhemminkin kuin vain lapsuudessa. Tarpeeksi usein toistuvat teemat tai traumatisoivat tapahtumat tarttuvat meihin ja alamme muokata toimiamme niitä välttääksemme tai tavoitellaksemme.

Kehomme tila ja asento ilmentää usein sitä, mitä koko olemuksemme muistaa ja kantaa mukanaan.

Millaisia vaikutuksia kehoterapiasta voidaan odottaa?

Kehoterapialla on ollut joillekin uskomattomia vaikutuksia: monet asiakkaat ovat kokeneet syvää helpotusta sekä fyysisellä että henkisellä tasolla. Useat ovat saaneet uusia oivalluksia omasta tilanteestaan ja henkisten kokemusten heräämistä ja vanhojen oivallusten ja kokemusten syvenemistä.
Moni asiakkaani on löytänyt itsestään uudenlaista sisältään kumpuavaa onnellisuutta ja tyytyväisempää olemisen tilaa jokapäiväiseen elämäänsä.

Montako kertaa hoidossa olisi käytävä?

Ei voi sanoa tarkkaa lukumäärää. Useimmat asiakkaat tapaan kolme kertaa sopivin väliajoin, mutta jo yhdestäkin kerrasta saattaa olla todella iso apu.
Kaikkein parhaat tulokset tai nopeimmin tuloksia saadaan, jos olet jo käynyt aiemmin tai käyt parhaillaan psykoterapiassa, koska siellä olet varmasti saanut ymmärrystä omaan oloon liittyvistä asioista eli ns. syy ja seuraus-suhteista.
Kehoterapiaan voit tulla aivan hyvin ilmankin aiempaa tunnetyöskentelyä tai terapiassa käymistä.

Kauanko yksi kehoterapiaistunto kestää?

Yksi sessio kestää yleensä noin 1,5-2h eli 90-120 min.

Asiakaspalautteita

Tarja L:n kokemus kehoterapiasta“Kiitos kehoterapia-hoidoista. Autoit oivaltamaan monia asioita itsestäni ja asioista, jotka ovat jumittaneet kehon ja tunteiden tasolla. Olen löytänyt rohkeutta kohdata joitakin piileviä tunteitani ja pelkojani. Elämäni tuntuu sujuvan arjessa ja työssä helpommin. Perhe-elämäni on rauhoittunut paljon tapaamistemme jälkeen enkä stressaa enää niin paljon asioista, jotka aiemmin vaivasivat minua.” Tarja L Tampere

Vastuu hyvinvoinnistaan on ihmisellä itsellään, mutta välillä tarvitsemme tueksemme myös osaavia auttajia. 
suosittelen lämpimästi!”
Minna Marsh, mentaalivalmentaja